Zakelijk

Voor bedrijven en  ZZP’s , begeleiden wij op professionele wijze het bouwtraject.

Voor u als ondernemer kunnen wij een belangrijke rol spelen in de verschillende fases van het bouwproces. Wij zullen een sturende functie hebben ten aanzien van de door de architect en overige adviseurs aan te leveren stukken. Alle coördinerende taken kunt u dus uit handen geven. Vanaf het eerste begin tot en met de oplevering en nazorg treden wij voor de opdrachtgever op als adviseur. Hierdoor laat u de verantwoordelijkheid voor het algemene verloop van het bouwproces aan ons over. In iedere fase van het bouwproces worden kosten, kwaliteit en tijd bewaakt.

U als opdrachtgever bepaalt welke taken van het bouwproject ik voor u mag uitvoeren.